CircusValleyGazette – Papirblomster Video – Dagens Lille Glurp

Papirblomster – gjenbruk.

Veldig ofte så lager jeg mønster som skal trykkes på gardiner og puter m.m. Som regel så skriver jeg ut prøvetrykk av mønstrene for å se om de ble som de ser ut på skjermen eller om jeg må justere noe før jeg laster de opp og gjør de tilgjengelig i butikken.
Det blir endel prøvetrykk, og papir med mønster. Jeg synes det er for galt å kaste de så noen ganger så ender de opp i papir prosjekt som kort, bokser osv.
Her er en liten video jeg lagde en tid tilbake. Enkle blomster du kan lage til å dekorere kort eller for å dekorere esker osv.

Paper flowers – recycling pretty papers.

Very often I make patterns that are to be printed on curtains and pillows etc. As a rule, I print out proofs of the patterns to see if they turned out the way they do on the screen or if I have to adjust something before I upload them and make them available in the store.
Over time the proof pile builds up and I end up with a pile of paper with a pattern. I think it’s wrong to throw them away so sometimes they end up in paper projects like cards, boxes etc.
Here is a little video I made some time ago. Simple paper flowers you can make to decorate cards or to decorate boxes etc